DỊCH VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Dịch vụ quản lý xây dựng dự án (QLXDDA) là một dịch vụ chuyên nghiệp sử dụng các kĩ thuật chuyên môn, quản lý dự án để giám sát việc lập kế hoạch, thiết kế và xây dựng một dự án, từ đầu công trình đến khi hoàn tất.

Mục đích của dịch vụ Quản lý xây dựng dự án là để kiểm soát thời gian của một dự án, chi phí và chất lượng. Quản lý xây dựng dự án tương thích với tất cả các hệ thống phân phối dự án, bao gồm thiết kế – nhà thầu xây dựng, thiết kế xây dựng, quản lý độ an toàn và rủi ro và đối với các quan hệ đối tác. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *