DỊCH VỤ TƯ VẤN GIÁM SÁT

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRONG XÂY DỰNG

Quy định xây dựng phức tạp và với nhiều quy định. Theo kịp các yêu cầu mới nhất có thể là một nhiệm vụ khó khăn và tốn thời gian cho bất kỳ công ty xây dựng nào. Hơn nữa, phê duyệt Quy định xây dựng là một quy trình bắt buộc, phải được thông qua bên thứ ba.

Do đó, các công ty xây dựng đang ngày càng chuyển sang một chuyên gia độc lập, bên thứ ba để nhận được sự tư vấn từ cá chuyên gia và một cách tiếp cận nhất quán để thực hiện Quy định xây dựng.

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIÁM SÁT TRONG XÂY DỰNG CỦA CHÚNG TÔI BAO GỒM:

  • Tư vấn trước khi lập kế hoạch và đấu thầu
  • Thẩm định kế hoạch đầy đủ
  • Kiểm tra tòa nhà – kiểm tra công trường liên tục
  • Chứng nhận hoàn thành đầy đủ

NHỮNG LỢI ÍCH

  • Quản lý rủi ro xây dựng hiệu quả hơn
  • Đạt được giá trị kỹ thuật trong xây dựng
  • Đảm bảo tính nhất quán của cách tiếp cận với một điểm liên lạc duy nhất
  • Hưởng lợi từ lời khuyên chủ động ở giai đoạn tiền đấu thầu
  • Kết hợp tư vấn giám sát tòa nhà và đánh giá rủi ro hỏa hoạn có thể cải thiện hiệu quả và giảm rủi ro của các nhà tư vấn bên thứ ba giải thích sai các triết lý thiết kế chiến lược 
  • Được cấp phép bởi Chính phủ để tư vấn về Quy định xây dựng và phê duyệt thiết kế và xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *